Od leta 1999 se naše podjetje ukvarja primarno s pridobivanjem in koriščenjem nepovratnih sredstev na evropskih (FP5, FP6, FP7, HORIZON 2020), nacionalnih in mešanih programih (IPA, Interreg). Do danes smo skupno pridobili čez 50 mio EUR sredstev za raziskovalno razvojne projekte. 

25% naših naročnikov so  univerze, fakultete in inštituti v Sloveniji in po Evropi.

 


Kako vam lahko pomagamo?

 

Priprava projektnih prijav: 

 • Za vašo projektno idejo poiščemo primeren razpis.
 • Pripravimo vso potrebno projektno dokumentacijo na ključ.
  • Pomagamo in usmerjamo pri opredelitvi znanstvene odličnosti in učinka (impact)
  • Pripravimo finančno konstrukcijo projekta
  • Koordiniramo in komuniciramo med partnerji
  • Opišemo vodenje projekta
  • Opredelimo učinke projekta glede na prednostne naloge EU
  • Pomagamo pri pripravi konzorcijske pogodbe

Vodenje projektov:Trenutno administrativno in finančno vodimo 6 projektov, ki so sofinancirani preko Horzion 2020, CEF in Strukturnih skladov. Do danes smo skupno vodili že več kot 40 projektov. 

 • Ko je projekt odobren vam pomagamo pri sklenitvi pogodbe z razpisodajalcem (Grant Agreement)
 • Za vas izvajamo administrativno finančno koordinacijo projekta (Project managament)
  • Pripravimo finančna poročila
  • Projekte vodimo preko naše aplikacije EFAMT
  • Svetovanje pri pripravi na projektno revizijo – za vas izvedemo pred revizijo.

Informacijsko orodje za finančno vodenje projektov EFAMT: za vas smo razvili aplikacijo za enostavno beleženje časovnic in stroškov na projektu ter pripravo finančnih poročil. V EFAMT imamo vgrajena interface za finančna poročila za različne programe, kot jih zahtevajo razpisodajalci (Horizon 2020, Norveški finančni mehanizmi, FP7...). Za vas po potrebi izvedemo tudi integracijo z vašim računovodskim sistemom. Več o aplikaciji 

Svetovanje o nepovratnih sredstvih:če se z nepovratnimi sredstvi šele spoznavate ali pa imate sami že veliko izkušenj, vendar bi za kompleksna vprašanja potrebovali nasvet vam nudimo tudi različna svetovanja. 

 • Izvedemo oceno projektne ideje in primernost projekta na določen razpis
 • Poiščemo primeren razpis za vaš raziskovalno razvojni projekt
 • Izvedemo kontrolo kakovosti projektne prijave:
  • Pregledamo dokumentacijo in pripravimo priporočila za izboljave (pred oddajo projektne prijave)
  • Pregledamo in pripravimo proračun projekta
 • Pripravimo navezovanje projektne ideje na strategijo organizacije in/ali na prioritete organov financiranja (Evropska komisija, Republika Slovenija..)
 • Strateško svetovanje
 • Evalvacija programov EU
 • Izvajamo predrevizijske preglede projektov
 • Izvajamo svetovanje o vključevanju procesa pridobivanja nepovratnih sredstev v redni proizvodni proces in organizacijo dela v skladu z vašimi ISO standardi
 • Pomagamo pri vzpostavitvi projektne pisarne v vašem podjetju