(0 votes)

Aktualni razpisi Featured

January 15, 2018
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov TRL 3-6 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petek 5. 1. 2018 objavilo dolgo pričakovani javni razpis za spodbujanje RR projektov. Tokrat so zajetna sredstva, razpisanih je namreč 45 milijonov evrov, namenjena povezovanju raziskovalnih organizacij in podjetij (še posebej MSP-jev). Konzorciji bodo lahko prijavljali projekte s področja pametne specializacije, na razpisu pa se bo sofinanciralo izvajanje razvojno-raziskovalnih aktivnosti industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja.
Minimalna višina sofinanciranja bo milijon evrov po projektu, maksimalna pa dva milijona. Razpis bo odprt do 2. 3. 2018.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« MGRT razpisuje sredstva za vaše raziskovalno razvojne projekte. Upravičenci so gospodarske družbe. Vrednost sofinanciranja je 100.000 - 500.000 EUR. Upravičeni stroški so stroški osebja, stroški zunanjih izvajalcev in 15% pavšala na režijske stroške. Naslednji rok za oddajo projektnih predlogov je 7.5.2018.
SPIRIT Slovenija Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018« Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Upravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standardiziranega stroška na enoto (m2). Predvidena sta dva roka za oddajo vlog: 1. rok: 5. 1. 2018, 2. rok: 15. 5. 2018.
Slovenski podjetniški sklad P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji Slovenski podjetniški sklad je konec leta 2017 objavil javni razpis P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Ta je namenjen najemanju ugodnih mikrokreditov za podjetja iz problemskih območij v Republiki Sloveniji, in sicer Maribor z okolico, Pomurje, Pokolpje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Razpis bo odprt do 1. 10. 2018.
Eko sklad Finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja Eko sklad pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja. Na voljo so tudi nepovratne finančne spodbude za električna vozila.
SID banka d.d. Ugodni krediti SID banka ponuja različne sheme pomoči za MSP-je in fizične osebe: 
 

PRIJAVITE SE NA NOVICE: