(0 votes)

HORIZON 2020 - Nov delovni program 2018-2020 Featured

January 16, 2018

 27. oktobra 2017 je Evropska komisija predstavila zadnji delovni program Obzorja 2020 (Work Programme 2018-2020), ki predstavlja investicijo okoli 30 milijard €. 

Velika večina teh sredstev se bo dodelila na podlagi konkurenčnih razpisov, ki so na voljo raziskovalcem, podjetjem in drugim zainteresiranim organizacijam, ki se nahajajo v kateri koli državi članici EU ali državah, pridruženih Obzorju 2020. Tudi organizacije iz tretjih držav lahko sodelujejo v projektih, pod določenimi pogoji. Vse možnosti financiranja in s tem povezane informacije so na voljo na portalu.

Katere so nove značilnosti delovnega programa?

Delovni program 2018-2020 temelji na uspehu programa Obzorje 2020 in upošteva obsežno vmesno vrednotenje programa. Delovni program se odziva tudi na politične prednostne naloge Evropske komisije in utira pot za naslenji program.

Nove funkcije vključujejo ukrepe za podporo inovacijam na trgu, visoko integriranim dejavnostim, imenovanim osrednja področja, poudarek na boljšem razširjanju rezultatov in osredotočanju na odprt dostop do podatkov. Delovni program vključuje tudi ukrepe za povečanje poenostavitve (npr. Pavšalno financiranje), razširitev sodelovanja iz manj uspešnih držav in obravnavanje neusklajenosti v spretnostih.

Na kaj se bo osredotočil delovni program?

1. Trg ustvarjanja inovacij

2. Politične prioritete:

  • Gradnja nizkoogljične, odporne proti podnebnim spremembam (proračun v višini 3,3 milijarde EUR),
  • Povezovanje gospodarskih in okoljskih dobičkov - krožnega gospodarstva (proračun v višini 941 milijonov EUR)
  • Digitizacija in preoblikovanje evropske industrije in storitev (proračun 1,7 milijarde EUR)
  • Povečanje učinkovitosti Varnostne unije (proračun v višini 1 milijarde EUR)
  • Migracije (200 mio €)

3. Krepitev mednarodnega sodelovanja na področju raziskav in razvoja

 

Več si preberite na potralu Evropske komisije. 

PRIJAVITE SE NA NOVICE: