(0 votes)

Posojila za tehnološko-razvojne projekte SID banke, 2018

July 12, 2018

SID banka je objavila drugi razvojno-spodbujevalni program za financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI2).
Na voljo so posojila z ročnostjo od 6 do 12 let, z možnostjo moratorija od 2 let do največ polovice ročnosti posojila.

S posojilom je mogoče financirati:
RAZISKOVALNO-RAZVOJNE PROJEKTE:
•    Pridobivanje novih znanj in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.
•    Izdelava prototipov, predstavitve, pilotni projekti, preizkušanje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.
•    Raziskave z namenom razvoja novih ali ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

NALOŽBENE PROJEKTE – naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva:
•    Vzpostavitev nove poslovne enote.
•    Povečanje raznovrstnosti proizvodnje.
•    Bistvene spremembe v proizvodnem procesu.
 Financira se do 85 % celotnih stroškov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma do 75 % upravičenih stroškov naložbenega projekta.

SID Banka bo financirala tudi podjetja z manjšimi možnostmi zagotavljanja kreditnih zavarovanj.
Več o programu:  https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-tehnolosko-razvojnih-projektov  

VAS ZANIMA?
NUDIMO VAM:
- izdelavo dokumentacije za pridobitev kredita raziskovalno-razvojne projekte
- izdelavo prijave za kreditni odbor
- recenzijo dokumentacije /prijave pred oddajo vloge na SID banko
- svetovanje/administrativno vodenje pri poročanju o izvajanju projekta v času trajanja projekta

REFERENCE:
te vrste projektov pri SID banki uspešno prijavljamo za naše naročnike že od leta 2008 dalje.

More in this category: Prihajajoči razpisi za IKT sektor »

PRIJAVITE SE NA NOVICE: