(0 votes)

Do 30.000 EUR za projekte uvedbe in nadgradnje E-POSLOVANJA Featured

September 13, 2018

Spoštovani,

Agencija SPIRIT je objavila razpis "E-POSLOVANJE 2019-2022" za sofinanciranje vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja malih in srednjih podjetij.

Cilj projekta mora biti vstop oziroma širitev poslovanja na tuje trge in ki se uvršča v eno od področij pametne specializacije.

 

Sofinancira se stroške naslednjih ukrepov:

a) Elektronsko izmenjavo med partnerji

b) Digitalizacijo nastopov na sejmih

c) Spletne strani za tuje trge

d) Spletne trgovine

e) Produktno-prodajne videe

f) Krepitev kompetenc - usposabljanja

Prijavitelj mora izvesti vsaj dva ukrepa, ukrep f) Krepitev kompetenc - usposabljanja je obvezen.

 

Višina in stopnja sofinanciranja

Višina sofinanciranja znaša od 5.000 EUR do 30.000 EUR. Upošteva se načelo 'de minimis'.

Intenzivnost pomoči je enotna in znaša do 70 % upravičenih stroškov.

 

ROK ZA PRIJAVO

Rok za prijavo projekta je 5. 11. 2018.

 

KDO SE LAHKO PRIJAVI

  • prijavijo se mikro, mala in srednje velika podjetja po Uredbi Komisije 651/2014/EU in ob upoštevanju povezanih oseb,
  • so registrirani vsaj 2 leti,
  • imajo na 1.9.2018 zaposleni vsaj 2 osebi,
  • ima poravnane vse obveznosti do državnih organov,
  • ni povezan z zunanjim izvajalcem,
  • ne nastopa kot podizvajalec pri drugemu prijavitelju,
  • imajo delež izvoza v prihodkih  minimalno 25% ali več,
  • nimajo registrirane osnovne dejavnosti v panogi ribištvo in akvakultura, primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov in predelava in trženje kmetijskih proizvodov

UPRAVIČENI STROŠKI, VIŠINA SOFINANCIRANJA

Upravičeni so stroški:

- stroški zunanjih izvajalcev (imajo omejitev, da lahko nastopajo na max. 10 projektih kot zunanji izvajalci, morajo imeti registrirano ustrezno dejavnost in imajo vsaj 8 referenc (pogodb) od leta 2013 dalje

- stroški osnovnih sredstev (nakup, najem licenc), samo do 10% vseh stroškov

Dokazila za uveljavljanje stroškov so upravičeni od dneva oddaje vloge naprej do 31.8.2019.

 

Več o razpisu >>  http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022

 

VAS ZANIMA? NUDIMO VAM

Pripravimo vso potrebno projektno dokumentacijo in prijavo projekta.

Ko bo projekt odobren, vam nudimo podporo pri sklenitvi pogodbe (Pogodba o sofinanciranju) in administrativno finančno koordinacijo projekta (Projektno vodenje).

 

KONTAKT

Bojan Lipovac

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01/ 431 71 47.

 

 

 

 

More in this category: « Aktualni razpisi

PRIJAVITE SE NA NOVICE: