SID banka je objavila drugi razvojno-spodbujevalni program za financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI2). Na voljo so posojila z ročnostjo od 6 do 12 let, z možnostjo moratorija od 2 let do največ polovice ročnosti posojila. S posojilom je mogoče financirati:RAZISKOVALNO-RAZVOJNE PROJEKTE:• Pridobivanje novih znanj in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih…
Dne 4.7.2018 smo na GZS v okviru IKT horizontalne mreže predstavili nekatere vsebine o prihajajočih razpisih za sofinanciranje raziskav in razvoja, demonstracij, pilotov, digitalizacije in internacionalizacije v gospodarskih družbah. Na prihajajoče razpise se je potrebno pripraviti v naprej, kolikor je mogoče. To pomeni, da poiščete partnerje s katerimi lahko sodelujete…
Rok za oddajo vlog je: 23. 10. 2018 Namen javnega razpisa Namen razpisa jea) dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti), usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na…

PRIJAVITE SE NA NOVICE: