Pri pridobitvi nepovratnih sredstev na programu Horizon 2020 smo zelo uspešni. Pridobili smo že več kot 18.520.836 € nepovratnih sredstev za evropske raziskovalno razvojne  projekte.

V Evroskem programu Horizon 2020 je največja novost poenotenje in poenostavitev finančnih poročil ter veliko sredstev, ki so namenjene malim in srednjim podjetjem za njihove visoko inovativne raziskovalno razvojne projekte. Delovni program 2018-2020 je prva stvar s katero se lotimo iskanja primernega projekta in razpisa za vaš projekt.

SME Instrument je podprogram Horizon 2020, ki je posebej namenjen malim in srednje velikim (SME) podjetjem, ki podpira aktivnosti približevanja trgu z namenom, da bi močno spodbudili prebojne inovacije. Visoko inovativni SME-ji z jasnimi komercialnimi ambicijami in potencialom za visoko rast in internacionalizacijo so glavni cilj. Pomembno dejstvo je tudi, da za izvedbo projekta v okviru SME Instrument ne potrebujete partnerjev. Več

SME Instrument nudi malim in srednje velikim podjetjem naslednje:

 • Faza I.: Poslovno inovacijska nepovratna sredstva za oceno možnosti izvedljivosti (Feasibility study purposes); sofinanciranje: 50.000 EUR nepovratnih sredstev (70% vseh stroškov projekta); trajanje projekta: 6 mesecev; rezultat projekta: Ocena možnosti izvedljivosti (Feasibility study) 
 • Faza II: Poslovno inovacijska nepovratna sredstva za razvoj in demonstracijske namene inovacij; sofinanciranje: 500.000 – 2.500.000 EUR nepovratnih sredstev (70% vseh stroškov projekta); trajanje projekta: 24 mesecev

Odprti razpisi znotraj SME Instruments so na voljo tukaj. 

 

 

 

Kako vam lahko pomagamo?

 

Priprava projektnih prijav: do danes smo za naše stranke pridobili že več kot 18.520.836 mio EUR evropskih nepovratnih sredstev

 • Za vašo projektno idejo poiščemo primeren razpis.
 • Pripravimo vso potrebno projektno dokumentacijo na ključ.
 • Pomagamo in usmerjamo pri opredelitvi znanstvene odličnosti in učinka (impact)
 • Pripravimo finančno konstrukcijo projekta
 • Koordiniramo in komuniciramo med partnerji
 • Opišemo vodenje projekta
 • Opredelimo učinke projekta glede na prednostne naloge EU
 • Pomagamo pri pripravi konzorcijske pogodbe

Vodenje projektov: 

 • Ko je projekt odobren vam pomagamo pri sklenitvi pogodbe z razpisodajalcem (Grant Agreement)
 • Za vas izvajamo administrativno finančno koordinacijo projekta (Project managament)
 • Pripravimo finančna poročila
 • Projekte vodimo preko naše internetne aplikacije EFAMT za finančno vodenje projektov
 • Svetovanje pri pripravi na projektno revizijo – za vas izvedemo pred revizijo.

Trenutno izvajamo administrativno finančno koordinacijo v 4-ih projektih, ki so sofinancirani preko Horizon 2020 in CEF. Do danes smo skupno vodili že več kot 40 projektov. 

Informacijsko orodje za finančno vodenje projektov EFAMT:      

za vas smo razvili aplikacijo za enostavno beleženje časovnic in stroškov na projektu ter pripravo finančnih poročil. V EFAMT imamo vgrajene vmesnike za finančna poročila za različne programe, kot jih zahtevajo razpisodajalci (Horizon 2020, Norveški finančni mehanizmi, FP7...). Za vas po potrebi izvedemo tudi integracijo z vašim računovodskim sistemom. Več o aplikaciji

Svetovanje o nepovratnih sredstvih: če se z nepovratnimi sredstvi šele spoznavate ali pa imate sami že veliko izkušenj, vendar bi za kompleksna vprašanja potrebovali nasvet vam nudimo tudi različna svetovanja. 

 • Izvedemo oceno projektne ideje in primernost projekta na določen razpis
 • Poiščemo primeren razpis za vaš raziskovalno razvojni projekt
 • Izvedemo kontrolo kakovosti projektne prijave:
 • Pregledamo dokumentacijo in pripravimo priporočila za izboljave (pred oddajo projektne prijave)
 • Pregledamo in pripravimo proračun projekta
 • Pripravimo navezovanje projektne ideje na strategijo organizacije in/ali na prioritete organov financiranja (Evropska komisija)
 • Evalvacija programov EU
 • Izvajamo predrevizijske preglede projektov